Problematika ohrožených dětí : hloubkové rozhovory

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Plný text
https://web.archive.org/web/20160621080735/http://www.nadacesirius.cz/soubory/monitoring/1/Indepths.pps
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zpráva z monitoringu, který iniciovala Nadace Sirius iniciovala a realizovala OPS Sirius ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median, s.r.o. Cílem monitoringu bylo zmapovat péči o dítě v pojetí Úmluvy o právech dítěte v České republice, konkrétně do jaké míry je péče o děti u nás komplexní a interdisciplinární.

Výstup, který byl zaměřen na hloubkové (expertní) rozhovory, je výsledkem první fáze monitoringu, která probíhala od dubna do září 2008 . Cílem fáze bylo zmapování problematiky dětí ohrožených sociálním prostředím, v němž vyrůstají nebo v němž se právě nacházejí. Výsledky první fáze monitoringu byly též prezentovány na konferenci "Ohrožené dítě"  v listopadu 2008.

Související obsah

Problematikou ohrožených a sociálně znevýhodněných dětí se na portále Šance Dětem zabývá sekce "Rodina v problémové situaci".

Zdroj dat
https://nadacesirius.cz/vyzkumy