Problematika gay a lesbického rodičovství v České republice : východiska a aktuální diskuze : (přehledová stať) [rukopis]