Přínosy psychomotorických činností ke kultivaci pohybu, psychiky a sociálních vztahů dětí

Autor/ka
Hana Dvořáková
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Psychomotorický přístup ve výuce v porovnání s příkazovým a tvrdě individuálně soutěživým řízením v hodinách tělesné výchovy na základní škole. Vysvětlení termínu psychomotorika. Léčení poruch chování a komunikace psychomotorikou. Využití psychomotoriky k rozvoji osobnosti dítěte na prvním stupni ZŠ i v předškolním věku. Důraz na individuální přístup, uvolnění, tvořivost a fantazii při orga nizaci psychomotorické jednotky.

Dvořáková, Hana. Přínosy psychomotorických činností ke kultivaci pohybu, psychiky a sociálních vztahů dětí. Tělesná výchova a sport mládeže, 2006, 72(2), s. 2-9. ISSN 1210-7689.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985612&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Tělesná výchova a sport mládeže, Roč. 72, č. 2 (2006)