Příběhy z praxe: kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

Autor/ka
Rok vzniku:
2021
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Plný text
https://www.centrumpodpory.cz/soubory/ke-stazeni/Amalthea/Pr%CC%8Ci%CC%81be%CC%8Chy_z_praxe_-_Kontakt_di%CC%81te%CC%8Cte_v_NRP_s_biologickou_rodinou.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem publikace je ukázat v příbězích konkrétní postupy při nastavování kontaktu dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou. Příběhy zachycují, jak je možné o kontaktu přemýšlet a jak metodicky správně postupovat. Skrze příběh se můžeme hodně učit a inspirovat. Většina příběhů vychází z praxe, ale pro zachování anonymity jsou osobní údaje změněny. Některé příběhy jsou vymyšlené, popisují ideální plánování a postupy při nastavování kontaktů. Metodický komentář, který je součástí každého příběhů, není v rozporu se současnou legislativou, akcentuje však zájem dítěte více, než je zatím v české praxi běžné. Právě o to jde – aby se zájem dítěte při koordinaci kontaktu dostal do popředí. Teprve za ním má být zájem rodiče a zájem pěstouna. Publikaci psaly autorky, které se této oblasti dlouhodobě věnují a mají bohaté zkušenosti jak z přímé práce s rodinami a dětmi, tak z metodického vedení pracovníků. Kéž by nám tyto příběhy byly pomocníkem a inspirací v naší praxi

KOCOURKOVÁ, Jana a ČERNÁ, Ria. Příběhy z praxe: kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou. Vydání první. Chrudim: Amalthea z.s., 2021. 59 stran. ISBN 978-80-908104-3-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003304575&local_base=NKC