Prevence zneužívání návykových látek ve světle výzkumu - František Pelka

Autor/ka
Rok vzniku:
1997
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Na základě výzkumu IDM (4500 respondentů) je možno konstatovat, že mezi mládeží nedochází ke snižování podílu experimentujících s drogami. Naopak se tento podíl mírně zvyšuje, klesá věk prvních pokusů, zvyšuje se nabídka drog, a to i ve škole a jejím okolí (zejména extáze a pervitin). Masivní podíl na experimentování s drogami zaujímají produkty z konopí, kde se pravděpodobně významně rozšiřuje samozásobitelství a pravděpodobně jejich požívání je stále častěji tolerováno i ve společenských prostorách (restaurace a kluby). Obecně lze konstatovat, že se začínají vytvářet podmínky pro konstituování, byť zatím marginálních skupin dětí, u nichž je možná prognóza budoucí závislosti (připravenost požít drogu vykazuje, mimo marihuany, okolo 5-8 % dotázaných). V druhé etapě bylo položeno i několik otázek ve vztahu k působení školy. Dvě pětiny uvádí, že neví o opatřeních, které škola přijala v oblasti prevence („nepřijala žádné"), třetina udává, že se ekonají žádné akce.

Počet stran: 27.

Zdroj dat
http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1157115970.pdf