Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže [elektronický zdroj] : příspěvky, názory, fakta a přístupy k problematice

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference, publikovaný na CD i v online verzi ve formátu PDF, věnované problematice prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže, který vznikl v rámci projektu „Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů“, řešeného v rámci výzkumného záměru „BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury“.

Autoři a jejich příspěvky:

Význam bezpečnosti a ochrany zdraví a prevence úrazů pro mladé lidi
JUDr. Petr Šimerka, státní tajemník, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Osvěta a propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2007-8
Ing. Lenka Svobodová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Hlavní poznatky a zkušenosti z vykonávané odborné a metodické činnosti MŠMT v oblasti násilí, agresivity a šikany mezi žáky, včetně jejich možné prevence na školách
doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc., vedoucí katedry sociálních studií a spec. ped.,
Fakulta pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Koncepce výuky prevence úrazů a otrav na ZSF JU
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., děkan, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích

Bezpečný a zdravý životní styl dětí a mládeže - význam a důležitost pro budoucí život a pracovní uplatnění
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Státní zdravotní ústav

Bezpečnost a ochrana zdraví z hlediska školství
JUDr. Petr Novák, ředitel odboru kanceláře ústřední školní inspektorky, Česká školní
inspekce

Právní aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách
JUDr. Eva Dandová, specialista na otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statistika úrazovosti mladých pracovníků
Ing. Michal Ronin, vedoucí inspektor, Oblastní inspektorát pro hl. m. Prahu

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství
Lenka Charvátová, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, L+M Conzulting

Ochrana dětí a mládeže před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku - hlavní poznatky a zkušenosti z činnosti Dětského krizového centra v Praze
PhDr. Alexandra Fraňková, Dětské krizové centrum

Ergonomie školního věku a prevence vadného držení těla
MUDr. Sylva Gilbertová,CSc., R.M.A. CENTRUM, s.r.o.

Zkušenosti se seznamováním s riziky u dětí předškolního věku
Milada Fišerová, zástupce ředitelky, Mateřská škola, Praha

Prezentace školy a jejích aktivit
RNDr. Václav Sedláček, ředitel, Základní škola, Březnice

Výuka k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na vyšších odborných školách
Mgr. Martin Sekerka, zástupce ředitelky, Vyšší odborná škola a Obchodní akademie,
Chotěboř

Příprava manažera BOZP - junior na VŠE v Praze
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

Výchova a rozvoj osobnosti mladých jako prevence rizikového chování
Mgr. Jaroslav Uzel, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže : příspěvky, názory, fakta a přístupy k problematice. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. ISBN 978-80-86973-16-6

Související obsah

Problematikou širokého spektra úrazů se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Veroniky Benešové s názvem "Úrazy u dětí a jejich prevence"

- od Ivany Grossové a Roberta Zajíčka s názvem "Popáleniny u dětí"

- od Matúše Šuchy s názvem "Rizikové chování v dopravě"

- od Michala Jurovčíka s názvem "Úrazy a nádory ucha u dětí"

- od Iriny Šulc a kolektivu autorů Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady s názvem "Plastická chirurgie pro děti"

- od Gaurí Chrastilové s názvem "Jak prožít konec roku bez nehod, úrazů a psychických traumat".

Zdroj dat
http://skoly.vubp.cz/soubory/publikace.pdf