Prevence a léčba problémů způsobených alkoholem a tabákem u dětí a dospívajících - dobré možnosti existují

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Kvalitní preventivní programy se zaměřují na více návykových rizik současně (prevenci zneužívání alkoholu, tabáku i ilegálních drog). Význam dovednosti odmítání tabáku, alkoholu a později i drog u dítěte. Účinná je prevence na úrovni rodiny (stanovení a prosazování zdravých norem) a v celospolečenské rovině (snížení dostupnosti, zákaz reklamy a vyšší zdanění alkoholu a tabáku). Terapeutické programy pro dospívající zneužívající návykové látky.

Nešpor, Karel. Prevence a léčba problémů způsobených alkoholem a tabákem u dětí a dospívajících - dobré možnosti existují. Česko-slovenská pediatrie: Časopis České a Slovenské pediatrické společnosti, 2009, 64(10), s. 451-453. ISSN 0069-2328.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001261009&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česko-slovenská pediatrie, Roč. 64, č. 10 (2009)