Prevence drogových závislostí mládeže v České republice [rukopis]

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku primární prevence drogových závislostí. Objektem působení je dítě ve věku 13 - 16 let. Jejím záměrem je vytvoření programu, který by mohl být využíván na základních a středních školách v hodinách rodinné výchovy (popř. i v hodinách jiných předmětů - např. občanská výchova) a v dalších zařízeních zabývajících se výchovou dětí a mládeže (školní družiny, různá centra pro děti a mládež, dětské domovy, sanatoria, lázně apod.).

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8001166039/3340407