Prenatální diagnostika střevní duplikatury pomocí ultrazvuku

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři prezentují šestitýdenního kojence s prenatálně diagnostikovanou střevní duplikaturou. Diagnóza byla postnatálně potvrzena pomocí ultrazvuku a MR. Byla provedena resekce kličky jejuna se střevní duplikaturou. Histologické vyšetření stěny cysty prokázalo zachovalou svalovou vrstvu a oploštělý střevní epitel.

The authors present a case report of a 6 week-old infant with prenatal appearance of intestinal duplication cyst. Diagnosis was postnatal confirmed with sonography and MRI. Resection of the jejunal bowel segment including the duplication cyst was performed. Histological examination of the cyst wall revealed a normal muscular layer with destroyed epithelium.

Související obsah

Problematikou (nejen) Crohnovy choroby se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Daniely Potyszové s názvem "Nespecifické střevní záněty u dětí a jejich léčba"

- od Vladimíra Volfa s názvem "Bolesti břicha u dětí a dospívajících".

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200903-0015.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 3 (2009)