Před úsvitem, po ránu: eseje o dětech a rodičích

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obálka - Obrázky

Obsah

Google Books
https://books.google.cz/books?id=3xkuDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Mozaika poznatků z oblasti vývojové psychologii, neurologie a biopsychologie se vztahuje k dětem a jejich rodičům. Ukazuje, jak pracuje dětský mozek, jak je důležitá vazba mezi rodiči a dítětem, co nejmenší děti poznávají a co si pamatují, jak se učí mluvit a vrůstají do sociálního světa. Kniha je určena široké veřejnosti, zejména pak rodičům a prarodičům, aby pochopili, co jejich děti a vnoučata potřebují.

KOUKOLÍK, František. Před úsvitem, po ránu: eseje o dětech a rodičích. Vydání druhé, přepracované. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 239 stran. ISBN 978-80-246-3634-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002891985&local_base=NKC