Právo na vzdělání a sociální znevýhodnění dětí - Klára Laurenčíková a Zdeněk Svoboda