Posuzování dětí v trestních věcech

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ve věcech trestních může dítě vystupovat ve třech pozicích - jako oběť, jako svědek či jako pachatel. Podle Policie České republiky je dítě či mladistvý často zároveň oběť a svědek trestného činu. Ve své praxi soudního znalce se nejčastěji setkávám, v poslední době čím dál více, se sexuálním zneužíváním. Alarmující je, že věková hranice se stále snižuje - děti kolem věku tří let jsem opravdu ještě před dvěma lety v této oblasti neposuzovala. Méně často je znalecky posuzováno fyzické týrání a prakticky nejmenší pozornost je věnována psychickému týrání. Domnívám se, že je tato situace paradoxní - vždyť činy jsou často provázeny zároveň psychickou nepohodou ve smyslu psychického týrání a psychická újma i následky jsou nejen časté, ale i dlouhodobé. Problematika psychického týrání je však u nás stále výrazně soudy, a nejen soudy, podceňována.

Procházková, Jana. Posuzování dětí v trestních věcech. E-Psychologie, 2013, 7(2), s. 22-24. ISSN 1802-8853.

Zdroj dat
http://e-psycholog.eu/pdf/prochazkova.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
E-Psychologie, Roč. 7, č. 2 (2013)