Posttraumatická stresová porucha (PTSD) po porodu - diagnostika a terapie

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek je zpracováním přednášky “PTSD po porodu – diagnostika a terapie” prezentované na konferenci Psychotraumatologie – Attatchment – Psychoterapia v Trenčíně r. 2012. Rozděluje uváděnou problematiku do tří tematických celků. První část je zaměřena na identifikaci porodních procesů z hlediska bio-psycho-sociálně-sexuálního vývoje jedince, klasifikaci dopadů institucionalizace vývojových úkolů v návaznosti na psychosociální zrání rodinného systému, dynamiky rodiny a společnosti. V druhé části článku se vztahuji ke klasifikaci posttraumatické stresové poruchy jako následku porodního procesu dle MKN-10, diagnostika je následně užita v přiložených kazuistikách z praxe s uváděnou poruchou. Následně se zamýšlím nad rozvojem kolektivního traumatu jako reakce na násilí v předporodní, porodní a poporodní péči. Pozornost je věnována problematice eugenického přístupu k „prenatálním“ dětem s podezřením na vývojové vady. V závěru vyslo-vuji naději pro práci s problematikou v širším kontextu zdravotnické péče.

Mrowetz, Michaela. Posttraumatická stresová porucha (PTSD) po porodu - diagnostika a terapie. Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, 2013, 20(1), s. 59-64. ISSN 1338-7030.

Zdroj dat
http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/1-2013/ppp1-2013-cla22.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, roč. 20, č. 1 (2013)