Postoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětí

Autor/ka
Gfk Group
Naše dítě
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Podrobnosti o dokumentu

Výzkum k problematice postojů obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětí zpracovaný pro nadaci Naše dítě.