Poruchy vrozené imunity u dětí

Autor/ka
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek shrnuje nové poznatky o poruchách imunitního systému, a to zvláště se zaměřením na oblast vrozené imunity. V posledním desetiletí došlo právě zde k významnému nárůstu nových znalostí, které se rychle odrazily ve specifikaci nových forem imunodeficiencí a vedly v některých oblastech i k mimořádně rychlému zavedení nových léčebných metod. To se konkrétně týká blokády IL-1 u periodických horeček a dalších zánětlivých stavů. Kromě této skupiny jsou diskutovány nově objevené poruchy v systému TLR (Toll like receptors) a stavy zvýšené vnímavosti k mykobakteriálním infekcím.

Review article summarizes new knowledge gained over the last decade elucidating mechanisms of innate immune response. New emerging diseases were identified. Among these, several categories are covered, namely disorders in TLR (Toll like receptors) system, increased susceptibility to mycobacterial infections, periodic fevers, and autoinflammatory syndromes.

Související obsah

Problematikou imunity (=obranyschopnosti) se na portále Šance Dětem zabývá článek od Anny Šedivé s názvem "Často nemocné dítě: jde o poruchu imunity?"

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201003-0004_Poruchy_vrozene_imunity_u_deti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 3 (2010)