Poruchy spánku u dětí a principy spánkové hygieny

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Poruchy spánku se vyskytují nejméně u 30 % dětí. Pozornost zaslouží zejména ty, které způsobují narušení kognitivních schopností dítěte, příznaky napodobující poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchy nálady nebo ty, které ovlivňují kardiovaskulární funkce. Včasná diagnostika insomnie, spánkové apnoe, syndromu neklidných nohou nebo periodických pohybů končetinami ve spánku je pro další vývoj dítěte podstatná, stejně jako včasný záchyt a léčba narkolepsie.

Sleep disorders occur at least in 30 % of children. Attention should be paid mainly to sleep disorders which cause cognitive impairment, symptoms mimicking attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), mood disturbances or affect cardiovascular function. Early diagnostics of insomnia, sleep apnea, restless legs syndrome or periodic limb movements in sleep is necessary for the appropriate development of a child as well as early diagnostics and treatment of narcolepsy. disorder.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201101-0015_Poruchy_spanku_u_deti_a_principy_spankove_hygieny.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 1 (2011)