Poruchy pohlavní identity v dětství a v dospívání

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři definují pojmy pohlaví na úrovni chromozomální, gonadální a psychické, definují pak pohlavní identitu a pohlavní roli jako její vnější výraz. Popisují základní diagnostická kritéria pro určení diagnózy porucha sexuální identity v dětství a v dospívání a možné formy projevu této poruchy.

Authors describe the concepts of sex on the chromosomal, gonadal, and psychological level. They define sexual identity and its external expression – the gender role. They provide the basic diagnostical criteria for the diagnosis gender identity disorder in childhood and adolescence and the possible forms of this disturbance.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201003-0009_Poruchy_pohlavni_identity_v_detstvi_a_v_dospivani.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 3 (2010)