Porno je i na Twitteru nebo Instagramu. Dítě rodiče-partnera se online chová méně rizikově