Pomoc dětským obětem domácího násilí

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice vyrůstání a vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, přesněji z rodinného prostředí zatíženého domácím násilím.

HURYCHOVÁ, E. Pomoc dětským obětem domácího násilí. Učitelské noviny, 2016, roč. 119, č. 10, s. 13. ISSN  0139-5718.

Zdroj dat
http://www.assp.cz/file/7/un_pomoc-detskym-obetem-domaciho-nasili.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny, 2016, roč. 119, č. 10