Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Autorka vychází z etiologie postižení a poukazuje na zásadní specifika komunikace. V kontextu se zaměřením publikace se věnuje realizaci známých pohybových aktivit při citlivém respektování specifik dětí s hluchoslepotou. Velmi zdařile je zpracována i pasáž, věnovaná výchově postiženého dítěte v rodině. Pro zájemce bude jistě aktuální i přehled informačních zdrojů a organizací. Metodická příručka má všechny předpoklady stát se žádaným studijním materiálem pro studenty UP, i zdrojem informací pro rodiče a odbornou veřejnost.

ŠTĚRBOVÁ, Dana. Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 59 s. ISBN 978-80-244-1797-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001788142&local_base=NKC