Pohybová, najmä vytrvalostná aktivita a jej vplyv na psychické funkcie a stavy detí

Autor/ka
Dušan Kutlík
Juraj Čelko
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

V úvodní části článku je popsán vývoj propagace pohybové aktivity od dob starých Řeků do současnosti. Mnohé studie popisovaly vliv pohybové aktivity dětí na jejich zdravý tělesný a pohybový vývoj, ale vliv pohybové aktivity na psychiku se nezkoumal. Začátkem 21. století se objevují první práce popisující pozitivní vliv pravidelné dlouhodobé pohybové aktivity na kognitivní schopnosti dětí. Do vztahu pohybová aktivita - kognitivní funkce vstupují také psychosociální faktory. Autoři uvádějí několik studií, které zkoumají všechny tyto vztahy včetně vlivu pohybových aktivit na morfologické změny v CNS.

Kutlík, Dušan a Čelko, Juraj. Pohybová, najmä vytrvalostná aktivita a jej vplyv na psychické funkcie a stavy detí. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2013, 79(6), s. 41-47. ISSN 1210-7689.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001488009&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, Roč. 79, č. 6 (2013)