Počátky gramotnosti u česky mluvících dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s běžně se vyvíjejícími vrstevníky

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozvoj gramotnosti mohou narušovat vývojové poruchy v oblasti řeči a jazykových schopností (např. vývojová dyslexie a vývojová dysfázie). V příspěvku je sledován vývoj 19 dysfatických dětí a 36 typicky se vyvíjejících dětí od předškolního věku do konce 1. ročníku. Ukázalo se, že 58 % dysfatických dětí dosahuje na konci prvního ročníku signifikantně horších výsledků než běžně se vyvíjející vrstevníci v úlohách zaměřených na některou z oblastí rozvíjející se gramotnosti (čtení, psaní, čtení s porozuměním).

Jagerčíková, Zuzana. Počátky gramotnosti u česky mluvících dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s běžně se vyvíjejícími vrstevníky. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, 2012, 62(1-2), s. 150-163. ISSN 0031-3815.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001408802&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, Roč. 62, č. 1-2 (2012)