Plně kojených dětí ubývá. Porodnice matky po porodu dostatečně nepodporují