Ortopedie

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Základní publikace v oboru. Je určena nejen ortopédům a protetikům, ale současně také lékařům oborů tematicky souvisejících, jako je např. traumatologie, všeobecná chirurgie, revmatologie, onkologie, dětské a dorostové lékařství a pro lékaře a pracovníky v oblasti fyziatrie - léčebné rehabilitace.

 

Náhled do publikace je k dispozici na: https://docplayer.cz/9635153-Ortopedie-2-prepracovane-a-doplnene-vydani-pavel-dungl-a-kolektiv.html.

Dungl, Pavel a kol. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. xxiv, 1168 s. ISBN 978-80-247-4357-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002616529&local_base=NKC