Od porodní báby k porodní asistentce

Autor/ka
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Netřeba připomínat, že samostatná první Československá republika nabídla první vážně míněný pokus vyřešit rovnoprávnost obou pohlaví – a že tyto snahy zůstaly zhruba v půli cesty. Legislativně byla dána ženám příležitost svobodně se vzdělávat, nicméně objektivní a subjektivní podmínky k tomu, aby jí mohly naplno využívat, se během svobodného dvacetiletí nevytvořily. Domnívám se, že tyto chvályhodné cíle i jejich neúplné řešení učebnicově ilustruje snaha vyřešit vzdělání a postavení porodních babiček, které – vědomy si své užitečnosti a vlastní důstojnosti – se od přelomu 19. a 20. století začaly nazývat porodními asistentkami. Zákon z roku 1928, kterému se zde budeme věnovat, toto označení legitimizoval a – polovičatě – vyřešil otázku jejich vzdělávání.

Lenderová, Milena. Od porodní báby k porodní asistentce. Historia Scholastika, 2018, 4(2), s. 75-84. ISSN: 2336-680X.

Zdroj dat
http://www.historiascholastica.com/sites/historiascholastica.com/files/HS/2-2018/HS-2-2018-Lenderova.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Historia Scholastika, Roč. 4, č. 2 (2018)