Oční pohyby a čtení

Autor/ka
Jiří Jošt
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Články věnované problematice očních pohybů a čtení v souvislosti s dyslexií.

1. část: Dyslexie bývá označována jako "nemoc 20. století". Jednou z možností, jak dyslektiky včas, tj. v předškolním věku diagnostikovat a včas zahájit nápravu, je vyšetření očních pohybů. Výzkum - vztah mezi očními pohyby vyšetřenými u dětí v jejich předškolním věku a následujícím vývojem čtení; cíl studie a hypotéza, metoda, vzorek dětí, výsledky analýzy.

Jošt, Jiří. Oční pohyby a čtení. Část 1. Speciální pedagogika, 2005, 15(4), s. 276-284. ISSN 1211-2720. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985581&local_base=ANL.

2. část: Vliv rodinného prostředí (vzdělání rodičů, inteligence). Rozdíl mezi celkovým prospěchem a intelektovým výkonem dětí. Pohlaví dětí, oční pohyby a čtení podle pohlaví. Čtenářský výkon v 1. a 5. ročníku. Sebehodnocení školní úspěšnosti. Verbální a neverbální výkon v testu inteligence. Diskuse k analýze neshod mezi čtením a očními pohyby.

Jošt, Jiří. Oční pohyby a čtení. Část 2. Speciální pedagogika, 2006, 16(1), s. 36-51. ISSN 1211-2720. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001008217&local_base=ANL.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985581&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 15, č. 4 (2005)