Obrazovky v dětském věku: vliv na spánek, učení a pozornost

Autor/ka
Michaela Slussareff (roz. Buchtová), Ph.D.
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.solen.cz/pdfs/psy/2019/89/01.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek se věnuje nejdůležitějším tématům v rámci otázky zdravého přístupu dětí k technologiím: 1. problematika modrého světla a jeho dopadu
na dětský spánek, 2. používání obrazovek pro urychlení kognitivního vývoje a 3. rané vystavování obrazovkám a pozdější rozvoj ADD/ADHD.
S ohledem na kritické milníky kognitivního vývoje diskutujeme nejvíce rizikovou skupinu, tedy děti ve věku 0 až 6 let. Text shrnuje hlavní poznatky
z aktuálního zahraničního a tuzemského výzkumu, přiložen je i přehled zdravých zásad používání technologií u batolat a předškoláků.

SLUSSAREFF, Michaela. Obrazovky v dětském věku: vliv na spánek, učení a pozornost. Zásady pro zdravé způsoby užívání. Pediatrie pro praxi, roč. 20, č. 1, s. 19-23. ISSN 1213-0494 (tištěná verze). ISSN: 1803-5264 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.solen.cz/artkey/psy-201989-0001_obrazovky_v_detskem_veku_vliv_na_spanek_uceni_a_pozornost_zasady_pro_zdrave_zpusoby_uzivani.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Dadhd%26sfrom%3D0%26spage%3D30
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, roč. 20, č. 1