Nutrice, prebiotika, probiotika a imunitní systém (I. část: Imunitní systém, principy fungování)

Autor/ka
Jan Krejsek
Manuela Kudlová
Martina Koláčková
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Imunitní odpověď organizmus zatěžuje a musí být indukována pouze těmi podněty vnějšího a vnitřního prostředí, které ohrožují homeostázu. Tyto tzv. „signály nebezpečí“ identifikuje přirozená imunita prostřednictvím receptorů pro nebezpečné vzory (PRR) s následným rozvojem zánětlivé reakce, která zahrnuje i specifickou imunitu. Zvláště specifická imunita prodělává pod vlivem vnějších podnětů vývoj, který určuje individuální imunitní reaktivitu. Klíčovou úlohu sehrává v tomto ohledu kojení. Mateřské mléko totiž vedle nutričních složek obsahuje velké množství oligosacharidů s prebiotickými vlastnostmi. Ty podmiňují kolonizaci střeva přirozenou mikroflórou s probiotickými vlastnostmi.

Immune response is potentially harmful for host. For this reason immune response has to be induced only by those signals of both exo- and endogenous origin which can disturb homeostasis. These so called „danger signals“ are identified by innate immunity through receptors for danger patterns (PRR). This is followed by the development of inflammatory response including specific immune mechanisms. Exspecially specific immunity is undergoing substantial changes during ontogeny under the influence of numerous exogenous stimuli including nutrition. Breast feeding is a key factor in this process. Human milk contains large amount of oligosacharides with prebiotics properties which undermine the development of physiological microflora of gut with probiotic activities.

Související obsah

Problematikou imunity (=obranyschopnosti) se na portále Šance Dětem zabývá článek od Anny Šedivé s názvem "Často nemocné dítě: jde o poruchu imunity?"

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200702-0004.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 2 (2007)