Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých

Autor/ka
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Omezení nebo ztráta funkce zraku způsobuje nedostatečnou percepci nemanuální složky znakového jazyka a je častou příčinou nefunkční komunikace.

Zdroj dat
http://epedagog.upol.cz/eped2.2002/mimo/clanek05.htm
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
e-Pedagogium, roč. 2, č. 2 (2002)