Nedoslýchavé dítě - 22. celostátní foniatrické dny

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek seznamuje se zajímavými příspěvky přednesenými v říjnu 2009 v Liberci na konferenci s názvem Foniatrické dny. Témata: Zkušenosti foniatrů s vyšetřováním vady sluchu u malých dětí. Diagnostika a korekce těžce sluchově postižených dětí a jejich úskalí. Objektivní vyšetřovací metody a odhad prahu sluchu. Zpřesňování velikosti ztráty sluchu u dětí s kombinovaným postižením atd.

Jungwirthová, Iva. Nedoslýchavé dítě - 22. celostátní foniatrické dny. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2009, 17(4), s. 12-15.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001260995&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 17, č. 4 (2009)