Naše děti nemají stejné šance získat kvalitní vzdělání

Autor/ka
Petr Matějů
Václav Dvořák
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovor se sociologem; děti z dělnických rodin mají menší naději získat dobré vzdělání než jejich stejně nadaní vrstevníci z rodin bohatších intelektuálů. Nutnost změn v systému školství, především v systému středního školství, zásadní změny v učňovském školství aj.

Matějů, Petr. Naše děti nemají stejné šance získat kvalitní vzdělání. Rodina a škola, 2006, 53(6), s. 4-6. ISSN 0035-7766.

 

Související obsah

Problematika nedostupnosti vzdělání souvisí se sociální situací rodiny, o níž pojednává na portále Šance Dětem série článků s názvem "Tíživá sociální situace".

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001016016&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rodina a škola, Roč. 53, č. 6 (2006)