Nabývání rovin cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek se zaměřuje na problematiku osvojování cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení (SPU). Tyto poruchy často ovlivňují fonologickou, syntaktickou i sémantickou rovinu CJ. Cílem výzkumu bylo popsat osvojování jednotlivých rovin CJ u žáků s SPU a v porovnání se srovnávací skupinou postihnout hlavní obtíže těchto žáků. Na základě zjištěných údajů autorky poukazují na potřebu přehodnocení některých současných způsobů práce se žáky s SPU v hodinách CJ a nastiňují nové možnosti intervence.

Špačková, Klára. Nabývání rovin cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, 2012, 62(1-2), s. 190-204. ISSN 0031-3815.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001408796&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, Roč. 62, č. 1-2 (2012)