Muzikolog a počítač: (úvod do studia počítačové editace hudby)