Možnosti prevence a léčby drogově závislých s ohledem na specifický přístup k jednotlivým etnickým skupinám v ČR

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku zabývající se možnostmi prevence a léčby drogově závislých s ohledem na specifický přístup k jednotlivým etnickým skupinám v České republice.

Balcar, Karel. Možnosti prevence a léčby drogově závislých s ohledem na specifický přístup k jednotlivým etnickým skupinám v ČR. In: Specializační vzdělávání ve školství - pojetí a rozvoj profesního zdokonalování vedoucích pracovníků, výchovných poradců a preventistů sociálně patologických jevů: sborník z 8. konference s mezinárodní účastí při příležitosti 15. výročí založení .... 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 130-136. ISBN 978-80-7368-491-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001201240&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Specializační vzdělávání ve školství, Ostrava : Ostravská univerzita, 2008