Možnosti podpory a rozvoje intelektově nadaných dětí ve škole

Autor/ka
Mgr. Andrea Štefáčková
Rok vzniku:
2020
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Předchozí čísla časopisu byla věnována typickým charakteristikám tzv. MiND dětí, jejich včasné identifikaci, diagnostice i možným potížím, které z intelektového nadání mohou plynout. Tento článek přibližuje některé možnosti podpory a rozvoje MiND dětí přímo ve škole.

Zdroj dat
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/skolni-poradenstvi-v-praxi/moznosti-podpory-a-rozvoje-intelektove-nadanych-deti-ve-skole.m-7129.html
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Řízení školy, Roč. 17, č. 4