Možnosti optimalizace komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou žáků se specifickými poruchami učení

Autor/ka
Kateřina Pospíšilová
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce je zaměřená na komunikaci a spolupráci mezi rodiči a pedagogy, jelikož moderní doba přináší nové komunikační technologie, které se mohou v tomto procesu využít. Potřeba spolupráce a komunikace mezi rodiči a pedagogy má zásadní vliv na úspěšnost vzdělání dítěte. Teoretická část vychází ze studia odborných publikací, odborných článků a webových stránek. Na tomto základě vznikly tři teoretickékapitoly. Čtvrtá kapitola, je celá věnovaná praktické části diplomové práce. Vychází z dotazníků, které zodpovídali respondenti ze Základní školy Bosonožské v Brně a ze Základní školy Schola Viva v Šumperku. Získaná data jsme porovnali a vyhodnotili na základě předem stanovených cílů a hypotéz.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/421065/pedf_m/