Možnosti chirurgické léčby komplikovaných dětských pneumonií

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V posledních letech dochází ke zvýšování počtu dětí s komplikovaným průběhem pneumonie, u kterých má i přes adekvátní antibiotickou léčbu a intenzivní péči různá míra intervence dětského hrudního chirurga stále své místo. Autoři článku prezentují nějčastější závažné komplikace dětské pneumonie a jednotlivé možnosti chirurgické léčby s přihlédnutím k aktuálním trendům komplexní terapie komplikované pneumonie.

Mojžíšová, Mahulena, [et al.]. Možnosti chirurgické léčby komplikovaných dětských pneumonií. Vox pediatriae,. 2011, roč. 11, č. 9, s. 26-29. ISSN 1213-2241.

Zdroj dat
http://www.detskylekar.cz/files/show-node-file?attachment_id=6548&node_id=18037
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Vox pediatriae,. 2011, roč. 11, č. 9