Možnosti a bariéry v komunikaci s mentálně postiženými lidmi

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný otázkám komunikace mezi mentálně postiženými lidmi a zdravou populací. Řeč těla, vyjadřována "tělesněním", jako adekvátní prostředek komunikace s mentálně postiženými. Další komunikační alternativy (hudební a výtvarná tvorba aj.). Pro vzájemně smysluplnou a efektivní komunikaci s postiženými je důležité, co je sdělováno a jak.

Slowík, Josef. Možnosti a bariéry v komunikaci s mentálně postiženými lidmi. Speciální pedagogika, 2005, 15(1), s. 36-40.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984696&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 15, č. 1 (2005)