Moudrý učitel rozlišuje žákův školní výkon a kvalitu jeho povahy

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovor s dětským psychologem. Role školy, krize rodiny, společnosti a krize školy. Feminizace školství a její důsledky, důvody, proč není pro děti dobré, že se převážně setkávají s ženami - učitelkami. Význam mužů - učitelů. Vztah mezi učiteli a žáky, chování učitelů, hodnocení dětí podle jejich školního výkonu. Výchova k hodnotám v rodině i ve škole. Integrace handicapovaných.

Šturma, Jan. Moudrý učitel rozlišuje žákův školní výkon a kvalitu jeho povahy. Rodina a škola, 2006, 53(7), s. 4-6. ISSN 0035-7766.

Související obsah

Problematikou výchovy a vzdělávání českých dětí přiměřeně ze strany otce i matky se na portále Šance Dětem zabývají:

- článek od Martina Járy s názvem "Dítě potřebuje rodičovské vzory: vychovávejte vlastním příkladem"

- relace "Výchova chlapců v Čechách" ze série Rodina & škola.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001016011&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rodina a škola, Roč. 53, č. 7 (2006)