Motivace ke sportovním aktivitám u dospívajících se sociálním znevýhodněním [rukopis]

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Práce v první části zakotvuje základní pojmy a shrnuje dosavadní zveřejněné poznatky v oblasti volnočasových aktivit. Druhá kapitola se zabývá vlivem využití volného času na prevenci kriminality dětí a mladistvých. Práce dále obsahuje základní pojmy motivace s podrobnějším zaměřením na sportovní motivaci. V dalším samostaném oddílu je definován pojem sociální znevýhodnění (handicap) a příčiny jeho vzniku.Cílem práce je v praktické části srovnávací analýzou porovnat využití volného času prostřednictvím sportovních aktivit v České republice a Finsku. V této části je uveden i podrobnější pohled na mládežnický lední hokej v ČR a Finsku.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8000589927/3402930