Monitoring dětské problematiky II : zpráva z kvalitativní části

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Plný text
http://www.nadacesirius.cz/soubory/monitoring/2/Kvalitativni_cast_05052010.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zpráva z monitoringu, který iniciovala Nadace Sirius iniciovala a realizovala OPS Sirius ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median, s.r.o. Cílem monitoringu bylo zmapovat péči o dítě v pojetí Úmluvy o právech dítěte v České republice, konkrétně do jaké míry je péče o děti u nás komplexní a interdisciplinární.

Výstup, který byl zaměřen na výsledky kvalitativního výzkumu v oblasti problematiky dětí se zdravotním postižením, je výsledkem druhé fáze monitoringu, která probíhala od června 2009 do března 2010. Cílem výstupu bylo získat uvedení do problematiky dětí se zdravotním postižením pro výzkumný tým, popsat základní problémy dětí, pokusit se definovat pojmy a získat podklady pro další postup výzkumu. Výsledky druhé fáze monitoringu byly též prezentovány na konferenci "Ohrožené dítě II"  dne 12. 5. 2010.

Související obsah

Problematikou zdravotně postižených dětí se na portále Šance Dětem zabývá sekce "Děti se zdravotním postižením".

Zdroj dat
https://www.nadacesirius.cz/en/vyzkumy