Modifikace testování u žáků se specifickými poruchami učení

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek s tematikou testování žáků se specifickými poruchami učení.

Testování znalostí žáků patří k rutinní práci školy. Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) je třeba modifikovat (upravit) test tak, aby se mohli účastnit všech aktivit, jako ostatní žáci. Základní běžně používané způsoby modifikace testování žáků se SVP: úpravy harmonogramu, úpravy uspořádání (menší skupina, individuální administrace), úpravy formátu textu (např. velké písmo) a úpravy prezentace testu nebo záznamu odpovědí.

Mertin, Václav. Modifikace testování u žáků se specifickými poruchami učení. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2005, 2005(45), s. 27-31. ISSN 1214-7230.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985562&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, Roč. 2005, č. 45 (2005)