Mnohočetné fraktury u kojence s chronickým subdurálním hematomem jako následek fyzického týrání?

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Kojenci s mnohočetnými zlomeninami kostí bývají často oběti násilných poranění. Fraktury po fyzickém týrání dětí jsou signifikantně častější u dětí do 18 měsíců věku než u starších a měly by mít v této věkové skupině diferenčně diagnostický přínos. Autoři popisují mnohočetné nerozpoznané fraktury kojence s chronickým subdurálním hematomem.

Infants with multiple unexplained fractures are often victims of inflicted injury. Fractures from child abuse are significantly more common in children under 18 months of age than in older children, which should inform the differential diagnostic approach in this age group. The authors describe multiple unrecognized fractures of infant suffering from chronic subdural hematoma.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201302-0016_Mnohocetne_fraktury_u_kojence_s_chronickym_subduralnim_hematomem_jako_nasledek_fyzickeho_tyrani.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 2 (2013)