Mladiství a drogy

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z odborné konference, zabývající se problematikou dětí a mladistvých a jejich závislostmi na drogách.

Autorský kolektiv:

Doležalová, Pavla
Exner, Jindřich
Holiš, Martin
Chytrý, Michael
Kabilka, Aleš
Koranda, Marian
Kotová, Helena
Lorenc, Jan
Marušák, Martin
Pětrošová, Veronika
Platz, Ivan
Preslová, Ilona
Putnová, Jana
Richterová-Těmínová, Martina
Skřivan, Radek
Stránský, Marek
Švecová, Jana
Vácha, Petr
Vitnerová, Hana

Preslová, Ilona a Hanková, Olga. Mladiství a drogy. 1. vyd. Praha: Sananim, 2010, 55 s. ISBN 978-80-904536-0-9.

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20220119110614/http://www.sananim.cz/Uploads/downloads/1547494723_mladistvi-a-drogy_sbornik2010-pdf.pdf