Metodika výchovné péče u dětí : studijní opora pro studenty Ošetřovatelství kombinované formy studia

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Učenice vysokých škol k výchovné péči o děti se zaměřením na problematiku nemocných dětí.

Martinková, Vlasta a Valentová, Markéta. Metodika výchovné péče u dětí: studijní opora pro studenty Ošetřovatelství kombinované formy studia. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 29 s. ISBN 978-80-7318-746-0.

Související obsah

Problematika výchovy, vzdělávání a péče o děti s nejrůznějšími stupni zdravotního postižení či znevýhodnění je na portále Šance Dětem řešena v sekci "Děti se zdravotním postižením".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001819667&local_base=CNB