Mediální výchova na Zatlance: jak ji učíme a jak ji chceme učit

Autor/ka
Lucie Bušová
Mgr. Michal Kaderka
Jana Juříková
Markéta Pelcová
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Průřezové téma mediální výchova má své zastoupení v mnoha předmětech vyučovaných na Gymnáziu Na Zatlance, v Praze 5 (GNZ). Učitelé z této školy se rozhodli zrevidovat působení v průřezovém tématu mediální výchova (MV) a definovat, které oblasti MV jsou ve výuce prioritní a jak je do výuky budou začleňovat. Popisují dosavadní praxi (Dobrá praxe na GNZ) a zamýšlejí se nad přípravou nového mediálního kurzu, kde si vytýčili metodickou koncepci Pět klíčových oblastí, kterým se chtějí věnovat plošně, napříč celým 2. ročníkem. Učitelé jsou také zapojeni do facebookové skupiny Sdílíme zkušenosti z mediální výchovy.

BUŠOVÁ, Lucie, KADERKA, Michal, et al. Mediální výchova na Zatlance: jak ji učíme a jak ji chceme učit. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2019, 16(3), s. 34-36. ISSN 1214-8679.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001772815&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Řízení školy, 2019, Roč. 16, č. 3