Málotřídní škola ve věku informačních technologií

Autor/ka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek je zamyšlením nad proměnami vzdělávání v období rozvíjející se informační společnosti. Pozornost je věnována i aktuálním otázkám české vzdělávací soustavy, která začíná realizovat státní informační politiku v období dokončování reformy veřejné správy ve školství, související s povinným přechodem mateřských a základních škol na právní subjektivitu, na příkladu málotřídní školy. Diskutujeme problém informační gramotnosti a s tím související otázku změn v pojetí přípravy budoucích učitelů. Příspěvek obsahuje zamyšlení nad hodnocením kvality ve vysokém školství a informace týkající se počítačové podpory v rámci systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích aktivit vysoké školy. Chceme ukázat, že i malá škola může být vstřícná vzdělávacím potřebám nastupujících generací. Takovým přístupem je projekt „Málotřídní škola ve věku informačních technologií".

Ježek, František a Zimčík, Ludvík. Málotřídní škola ve věku informačních technologií. Pedagogická orientace, 2003, 2003(2), s. 52-60. ISSN 1211-4669.

Zdroj dat
https://journals.muni.cz/pedor/article/viewFile/6789/6281
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogická orientace, roč. 2003, č. 2