Malí pobertové ve školce

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice řešení drobných krádeží mezi předškolními dětmi. Stanovení základních zásad chování (včetně nedotknutelnosti cizího majetku) a kontrola jejich dodržování. Trénink různých životních situací - hra "Co bys dělal, kdyby..." - nácvik chování (touha po sladkosti či hračce, křivé obvinění dítěte, dítě jako svědek krádeže apod.). Řešení nepochybného provinění dítěte - náhrada škody, vrácení odcizeného předmětu, omluva apod. Řešení opakovaných provinění - spolupráce s rodiči a psychologem.

Kramulová, Daniela. Malí pobertové ve školce. Informatorium, 2006, 13(6), s. 10.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001033483&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 13, č. 6 (2006)