Má smysl testování předškoláků?

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice testování inteligence a talentu u předškolních dětí.

Mají chytré děti nastoupit dříve do školy? Psychologové to odmítají: to, že je dítě inteligentní, ještě neznamená, že bude schopné inteligenci projevit v nepříznivém sociálním prostředí (sedmileté děti mají jiné zájmy než pětileté). Jak probíhá vyšetření školní zralosti. O případný odklad školní docházky může požádat každý rodič, o výsledku rozhodne pedagogicko-psychologická poradna. Podle psychologů nemá smysl testovat děti, které vyšly z mateřské školy, testy by nevedly k žádnému rozhodnutí.

Kramulová, Daniela. Má smysl testování předškoláků?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(9), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001427037&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 19, č. 9 (2012)