Legitimní vymezení profesní pozice školské sociální práce i u nás

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Prioritním cílem nově vzniklé Asociace školské sociální práce v ČR, z. s., (dále AŠSP) je legislativní ukotvení školské sociální práce. Měla by se stát integrální součástí našich škol a přinášet všem žákům i studentům stejné výhody, jaké poskytuje jinde na světě. AŠSP si profesní pozici školské sociální práce kromě definovaných aspektů představuje také jako první záchytný bod, který při hledání řešení různorodých problémů žáku zastřeší včasnost, neboli neodkladnou a kontinuální dynamiku k rychlejší pomoci. Všeobecně lze říci, že rozpětí problémů jde od sociálního nebo zdravotního znevýhodnění, vztahových záležitostí, rozvodových situací rodičů, nevyjímaje domácí násilí, sexuální zneužívání a mnoho dalšího.

Zdroj dat
https://www.esondy.cz/obsah/110/legitimni-vymezeni-profesni-pozice-skolske-socialni-prace-i/17673
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
esondy (www.e-sondy.cz)